Οικονομία, Βιωσιμότητα, Ασφάλεια

Το Auniclean® συνδυάζει χαρακτηριστικά κι αξίες που μεγιστοποιούν τα οφέλη για τον χρήστη, για ιδιώτες κι επιχειρήσεις. Μια βιώσιμη λύση υψηλής απόδοσης!

Οικονομικό όφελος!

 • Εξαλείφει  την ανάγκη αγοράς, μεταφοράς, αποθήκευσης, διανομής και μίξης διαφορετικών απορρυπαντικών.
 • Μεγάλη εξοικονόμηση χρημάτων. Χρησιμοποιείτε απλά το νερό της βρύσης!
 • Μειώνει την αγορά χημικών καθαριστικών και αποσμητικών κατά περισσότερο από 80%. Εξασφαλίζει 60%-80% λιγότερο κόστος μέσα σε ένα έτος.
 • Με τη φιλοσοφία ALL IN ONE – ΟΛΑ ΣΕ ΕΝΑ, μειώνετε τον χρόνο εργασίας του καθαρισμού και αυξάνετε την παραγωγικότητα.
 • Μεγάλη εξοικονόμηση χρημάτων για επιχειρήσεις HORECA.
 • Απαλλάσει από ατυχήματα στον χώρο εργασίας που προκαλούνται από τη χρήση επικίνδυνων χημικών.

Σεβασμός για το περιβάλλον!

 • Επαναχρησιμοποιούμενο. Δεν παράγει πλαστικά απόβλητα!
 • Μειώνει την ανάγκη για απόθεμα, μειώνει τις μεταφορές και τον περιβαλλοντικό τους αντίκτυπο (αποτύπωμα άνθρακα).
 • Αποτρέπει την απόρριψη ή διαρροή χημικών στο περιβάλλον. Ένα προϊόν με 100% απουσία τοξικών χημικών!
 • 100% ασφαλές για το περιβάλλον καθώς το διάλυμα μετατρέπεται σε νερό και οξυγόνο. Δεν μολύνει τον υδροφόρο ορίζοντα!

Προστασία της ανθρώπινης υγείας!

 • Προστατεύει τα άτομα με αλλεργίες ή ευπαθή σε αυτές.
 • Προστατεύει από προβλήματα που προκαλούνται από χημικές ουσίες, όπως οι αλλεργίες, τα αναπνευστικά προβλήματα κ.α
 • Αφαιρεί το 99,9% των μικροβίων χωρίς χημικές ουσίες.
 • Προϊόν αυξημένης ασφάλειας (SDS 0-0-0).
 • Συμβάλλει σε ένα υγιέστερο περιβάλλον στο σπίτι και στον επαγγελματικό χώρο.
 • Είναι ασφαλές για το δέρμα αλλά και για τα μάτια εάν κατά λάθος έρθει σε επαφή με αυτά κατά τη χρήση.
 • Σας απαλλάσει από την αποθήκευση επικίνδυνων χημικών στο σπίτι ή σε περιβάλλοντα με παιδιά κι ευπαθείς ομάδες, όπως σχολεία, κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων κ.α